Peak State Technology

iMIND Institute

HUMAN 2.O

Mniej niż 1% ludzkości...

Na szczycie piramidy potrzeb Maslowa jest Peak Experience, stan rozszerzonej świadomości, który daje dostęp do pełni swojego potencjału i czystej radości. Jest on niezbędny do pełnej samorealizacji jednostki. Według Maslowa mniej niż 1% ludzkości ma dostęp do tego stanu.
Opracowana przez iMIND Institute – Peak State Technology jest metodą na świadome i powtarzalne osiąganie Peak Experience. Stanów dających dostęp do możliwości mistrzów olimpijskich, wirtuozów, geniuszy i innowatorów z Doliny Krzemowej. Jest sposobem na stanie się HUMAN2.0

Niemożliwe jest możliwe

BODY HACKING

Hakowanie Ciała to przesuwanie granic ludzkich możliwości. To doświadczenie, zrozumienie i odczucie tego kim jesteśmy i czego naprawdę potrzebujemy. To zarządzanie swoim dobrostanem biologicznym i emocjonalnym. To rozwijanie Inteligencji Emocjonalnej i mądrości ciała. To poznanie pełni swojego potencjału. To Peak Performance.
iMIND Institute wykorzystując najnowsze badania z dziedziny przedłużania życia, biohackingu i technologii ekstazy pozwala ci obniżyć swój wiek biologiczny o kilkanaście lat, utrzymać młody, sprawny umysł i radość z pełni swojego potencjału. To sposób aby niemożliwe stało się możliwe.

MIND HACKING

Życie we flow

Hakowanie Umysłu to metoda na świadome wykorzystanie możliwości naszego umysłu. To sposób na zwiększenie możliwości intelektualnych, kognitywnych i kreatywnych. To narzędzie do zarządzania swoim umysłem, tym co, jak i dlaczego myślimy. Jak działamy, jak reagujemy na świat i zmiany. To sposób na kontrolowanie i powtarzalne wchodzenie w stan flow. Stan przepływu.
W czasie badan robionych przez Harvard, DARPE i McKinseya na związanym z Peak Experience stanie flow zaobserwowano:
  • 500% wzrost produktywności
  • 490% wzrost w nabywaniu umiejętności, uczenia się
  • 430% wzrost kreatywnego rozwiązywania problemów
  • 112% wzrost zdolności do skupienia się na zadaniach bez wewnętrznych zakłóceń
  • 88% wzrost skuteczności zarządzania czasem i energią
  • 85% wzrost motywacji

Świadoma ewolucja ludzkiego umysłu

CONSCIOUSNESS
HACKING

Hakowanie świadomości to wykorzystanie synergii tradycyjnej wiedzy i najnowszej technologii w celu dokonania świadomej ewolucji człowieka. To umiejętność zarządzania tym kim jesteśmy i tym kim chcemy być. To sposób na dokonanie zmian w psychologicznym i duchowym kodzie jednostki. To zestaw narzędzi pozwalających na dostęp do treści podświadomych i nadświadomych.
iMIND Institute wykorzystuje protokoły sesji psychodelicznych, rytuałów przejścia i technologii ekstazy aby zaprojektować indywidualne doświadczenie transformacji pozwalające na hakowanie swojej świadomości.

iMind Institute

Contact

For more information or to answer your questions, please fill out the form below and we will contact you shortly.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Zapraszamy na Weekend

20-22 stycznia 2022