Badania nad stanem FLOW

Wyniki badań nad stanem FLOW wyraźnie wskazują na liczne korzyści płynące z osiągnięcia tego stanu, takie jak zwiększona produktywność, poprawione samopoczucie oraz większa satysfakcja z życia. W miarę jak technologia i sposoby pracy ewoluują, badania nad "flow" stają się kluczowe dla zrozumienia w jaki sposób ludzie mogą osiągnąć swój pełny potencjał i czerpać satysfakcję z podejmowanych działań.

PRODUKTYWNOŚĆ

McKinsey & Company stwierdził 500% wzrost produktywności u kierownictwa regularnie korzystającego ze stanu flow.

Flow state increases learning speed

SZYBSZE UCZENIE SIĘ

Firma Advanced Brain Monitoring oraz Darpa stwierdziły, że osoby w stanie flow trenując z neurofeedbackiem doświadczają wzrostu zdolności nabywania umiejętności o 490%

Flow state increases creative problem solving skills

KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU

Uniwersytet Sydney ustalił, że osoby w stanie flow doświadczają wzrostu umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów o 430%.

Flow state increases creativity for 3 days

PRZEDŁUŻONE DZIAŁANIE

Uniwersytet Harvardu ustalił, że badani nadal doświadczali do trzech dni zwiększonej kreatywności po osiągnięciu stanu flow

BADANIA iMIND INSTITUTE

Nasz zespół jest zaangażowany w pionierskie badania nad stanem flow, czyli tym wyjątkowym uczuciem skupienia i pełnego zaabsorbowania się wykonywaną czynnością. Naszym celem jest zrozumienie triggerów (wyzwalaczy) tego stanu oraz rozwijanie innowacyjnych technologii wspinających process uczenia się osiągania stanu pełnego potencjału. Nieustannie tworzymy i rozwijamy protokoły Peak State Technology. Jest to autorski program wspomagania neuroplastyczności oparty o naukę, technologię i i narzędzia zaczerpnięte z doświadczeń różnych kultur, filozofii i pokoleń (takich jak techniki oddechowe, medytacja, sztuki walki i somatyczna praca z ciałem).

Dążymy do odkrycia, jak możemy poprawić efektywność i doświadczenia ludzi w różnych dziedzinach poprzez zrozumienie i wykorzystanie stanu flow i innych stanów szczytowych.